Despre proiect

Finalizarea proiectului: „Extindere și etajare clădire cu destinația anexă tehnico-medicală, amenajări exterioare și rețele exterioare la S.C. CENTRUL VASCULAR VENUS S.R.L.”

S.C. CENTRUL VASCULAR VENUS S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Piața 1 Decembrie, nr. 25, bloc B25, scara C, ap 32, județul Bihor, CUI 17814402, J5/1614/2005, finalizează proiectul cu titlul: „Extindere și etajare clădire cu destinația anexă tehnico-medicală, amenajări exterioare și rețele exterioare”, cod SMIS 2014+:114080, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3222 / 02.10.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectuluieste de10.583.277,79 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 8.187.021,83 lei, din care 3.810.297,40 lei din FEDR, 672.405,42 lei din Bugetul Național.

Proiectul este implementat la Centrul Vascular Venus, Regiunea Nord – Vest judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Calea Clujului nr. 6, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv de la 01.09.2016 până la 31.05.2021.

Obiectivul general al proiectului “EXTINDERE SI ETAJARE CLADIRE CU DESTINATIA ANEXA TEHNICO-MEDICALA, AMENAJARI EXTERIOARE SI RETELE EXTERIOARE” este extinderea si diversificarea activitatii medicale a Centrului Vascular Venus. Centrul Vascular Venus SRL urmareste atat extinderea cat si diversificarea serviciilor oferite in prezent, prin suprainaltarea cladiri in care isi desfasora activitatea si dotarea cu infrastructura tehnica necesara acesteia.

Rezultatele proiectului, urmare a atingerii obiectivelor specifice ale proiectului sunt:

Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale/regionale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că implementarea proiectului se vor crea noi locuri de muncă, inclusiv pentru o persoană de categorie defavorizată; s-a realizat extinderea și dotarea tehnologică nouă pentru o clinică medicală ce va contribui la furnizarea de servicii medicale diversificate la standarde moderne, infrastructura creată permite accesul persoanelor cu diabilități și utilizează surse regenerabile de energie (panouri fotovoltaice). În domeniul medical, investiția aduce singura sală hibrida destinată intervențiilor minim invazive din judetul Bihor și judetele limitrofe, tomograf ultrarapid cu soft de tratamente intervenționale și investigarea rapidă nu numai a structurii ci și a funcției pulmonare esențială în patologia respiratorie acută, suplimentarea paturilor de ATI din judetul Bihor cu încă 6 bucăți, capacitatea de fusion imaging (fuziune de imagine) între orice tip de imagistică avansată pentru pacienții din jud. Bihor.

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la:

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României